Mos, P.: 2018, De luifel zwermt mee – Drones maken van zonneluifel dynamische en intelligente architectuur, in Dakenraad No. 146, Uitgeverij Dakenraad, Dussen, pp. 14-17.