Kohoutová, M.: 2017, Adaptabilní stíneni – biomimetické materiály, in Energeticky sobestacné budovy 4/2017, Praha, pp. 12-13.